Tulosta

Tuotantolaitokset

Pihtipudas                (Kuva 1)                           

Pihtiputaan sahausmäärä on n. 60 000 m³, josta 30 % kuusta ja 70 % mäntyä. Tukit lajitellaan läpimitan ja laadun mukaan mahdollisimman tarkasti vastaamaan tulevaa käyttökohdetta. Sahatavaralle tehdään sekä tuore- että kuivalajittelu. Kuivauskapasiteetti riittää kuivaamaan koko tuotantomäärän.

Tuotannossa tarvittava lämpö tuotetaan prosessissa syntyvällä purulla ja kuorella.

Kiihtelysvaara          (Kuva 2)

Kiihtelysvaarassa käsitellään vuosittain n. 60 000 m³ sahatavaraa. Kappaleet lajitellaan tuoreena ja kuivauksen jälkeen. Myös lujuuslajittelu on mahdollista.

Tuotannossa tarvittava lämpö tuotetaan Värtsilän sahalla syntyvällä kuorella.

Värtsilä

Värtsilän vuosituotanto on n. 90 000 m³, josta 60 % kuusta ja 40 % mäntyä. Karkean tuorelajittelun jälkeen pääosa sahatavarasta toimitetaan Kiihtelysvaaraan jatkokäsittelyyn.


Katso myös: Tuotantolaitosten yhteystiedot ja ajo-ohjeet